Japan


Tokyo
126 960 000
377 930 km²
Japanese (ja)
38.10